ارسال شکایت

در صورت وجود هر گونه شكايات از مجموعه اپل آیدی می توانید از فرم زیر اقدام به ارسال شکایات و یا نظرات خود نمایید.

لطفا صبر کنید

صاحب امتیاز : محمد جواد زمانی
آدرس : تهران ، خ شهید قاسم خواجه زاده- خ شهید قهرمان حاجیان پ ۲۲ واحد ۲

همراه: ۰۹۳۵۷۴۵۶۲۲۰

ایمیل: info.myappleid@gmail.com